top of page

Metastatik Beyin Tümörü Nedir​

Vücudun herhangi bir organında yer alan tümörün beyine yayılmasına metastatik beyin tümörü denilir.
Beyine metastaz yapan kanserler arasında en sık Akciğer, meme, cilt (melanom), lenf,  kolon, böbrek ve tiroid kanserleri görülür.
Metastatik tümörler bir veya birden fazla olabilir  


Metastatik Beyin Tümörü Yakınma ve Bulguları

Genel beyin tümörü bulguları ile aynıdır

Metastatik Beyin Tümörü Tanı Yöntemleri​

Vücudun herhangi bir organında Kanser tanısı olan hastada beyinde kitle saptandığında öncelikle metastaz akla getirilmelidir.
Beyinde MR ile saptanan kitle sayısı birden fazla ise metastaz öncelikli tanı olarak düşünülür (bazı beyin tümörleri de çoğul odaklı olabilir)
.
Metastaz olduğu kuşkusu olan çoğul kitlelerde; bilinen primer odak yoksa veya saptanamadı ise tanı amaçlı stereotaktik biyopsi yapılması uygun olur.

Metastatik Beyin Tümöründe Tedavi

Metastatik beyin tümörlerinde tedavi yöntemi Onkolog, Radyasyon onkoloğu, Nöroradyolog ve Beyin cerrahından oluşan konseyde hastanın durumu çeşitli açılardan değerlendirilerek karar verilir.

Metastatik Beyin Tümörü Hangi Durumlarda Ameliyat edilir

Tek ve belli büyüklüğün üstündeki kitlelerde ideal tedavi süreci ameliyat ile kitlenin çıkarılması ile başlar.
Tanısı konulmuş bir kanser hastasında eğer tümör radyasyona ve kemoterapiye yanıt vermiyor ise, hastada bulgu yaratacak derecede büyük ise ve/veya şuur bozukluğu yaratıyor ise ameliyat etmek en doğru seçenektir.
Metastatik beyin tümörü düşünülen ancak bilinen bir kanser öyküsü olmayan hastada vücut BT, MR veya PET ile tarama yapılması tedavide zaman kaybına ve geri dönüşümsüz nörolojik kötüleşmeye yol açma riski nedeniyle doğru bir tercih değildir.
Ameliyat veya biyopsi ile beyin deki kitlenin tanısının konulması hızlı tedavi imkanı sağlar.

 

bottom of page