top of page
endonasal.jpeg

Hipofiz Nedir

Hipofiz bezi, beyin tabanında yer alan bir salgı bezidir.

Salgıladığı uyarıcı hormonlar ile diğer salgı bezlerini ve hormon salgılamalarını  düzenler.

Hipofiz bezi; tiroid bezi, böbrek üstü bezi, erkeklerde testisler ve kadınlarda overler gibi diğer endokrin bezlerin çalışmalarını düzenler.

Hipofiz ve yakın çevresinde gelişen tümör ve kistler hormonların aşırı salgılandığı veya  az salgılandığı klinik tablolara yer açarlar.

Hipofiz Yetmezliği, hipofizden salgılanan hormonların tümör veya kist basısı nedeniyle salgılanmasının azalması sonucunda ortaya çıkar.

Hipofiz hiperfonksiyonu hipofiz bezinde fazla hormon salgılanmasına yol açan tümörler nedeniyle ortaya çıkar. (Akromegali, cushing, prolaktinoma gibi hastalıklara yol açar). 

 

Hipofiz tümör ve kistlerine ait klinik bulgular 

Gözlükle düzeltilemeyen görme azalması (görme alanı kaybı veya görme keskinliğinde azalma): 

Görme ile ilgili bulgular, hipofiz adenomları veya diğer kitlelerin hipofiz bezinin hemen üzerinde yer alan göz sinirine bası yapması sonucu oluşur.

Öncelikle görme alanının dış yanlarında görme alanı kaybı olur ve zamanla tam görme kaybı oluşabilir.

 

Erkeklerde cinsel fonksiyonlarda azalma, infertilite ve vücut kıllarında azalma 

Kadınlarda memeden süt gelmesi, adet düzensizliği, adet görmeme ve infertilite

Halsizlik, yorgunluk, üşüme, uyku isteğinde artış, kilo alma, cilt kuruması, aşırı su içme ve idrara gitme (günlük 2.5–3 litreden fazla idrar çıkarma)

Hipofiz Ameliyatları

Kafatası açılarak yapılan ameliyatlar 

Kafatası kaidesinde yer alan tümörlere yaklaşım için kullanılan teknikler kullanılarak mikroskop eşliğinde hipofiz bölgesine ulaşılır ve kitle çıkarılır. 

Bu yöntem orta hattın dışına çok taşan tümörlerde tercih edilir.

 

Burun yolu ile yapılan ameliyatlar

Mikroskop ile:

Orta hattı aşmayan tümörlerde tercih edilir.

Tek hekimin ameliyatı yapabildiği bir teknikltir.

Burun ortasında yer alan Septuma işlem yapıldığı için ameliyat sonrası dönemde 3 gün tampon takılması gerekir.  

Endoskop ile : 

Genellikle çift cerrahın birlikte çalıştığı bir ameliyat tekniğidir (Beyin cerrahı ve KBB hekimi birlikte çalışır)

Ameliyat sırasında septum kırılmadığı için ameliyat sonrası hasta açısından daha rahat geçer

bottom of page