top of page

Glial Tümör (Gliom, Astrositom, Epandimom…) 

 

Glial hücreler, beyinde nöron olarak adlandırılan sinir hücrelerinin destek hücreleridir.

Beyin dokusu içinde değişik işlevlere sahip olan farklı glial hücreler vardır.

 

Glial tümörler kaynaklandıkları hücre tipine göre adlandırılır.

Glial tümörlerin seyrinde en önemli etmen tümörün derecesi (1,2,3,4) ve ameliyat ile tam olarak çıkarılmanın mümkün olup olmadığıdır.

1 ve 2 derece iyi huylu glial tümör olarak kabul edilir.

1. derece glial tümörlerin (çok nadir) sadece belli aralıklar ile MR takibi yeterlidir.

2. derece glial tümörler iyi huylu tümör olarak kabul edilir ancak zaman içinde büyüme veya yüksek dereceli tümöre dönüşme riski taşır.

Bu nedenle 2. derece glial tümörlerin ameliyat edilerek TAM olarak çıkarılması çok önemlidir. (tümörden biyopsi alınması, kısmen çıkarılması tercih edilmemelidir.)

2. derece glial tümörlerin ameliyat edilmeden belli aralıklarla MR çekilerek izlenmesi veya radyoterapi ve kemoterapi uygulanması doğru bir tedavi seçeneği değildir.

 

Ameliyat ile çıkarılmayan 2. derece gliomlar izlenme sürecinde yüksek dereceli glial tümöre dönüşür (3. veya 4. dere).  

 

3. ve 4 derece (glioblastom) glial tümörler hızlı büyür ve tedavi sürecinde

ameliyata ilave radyoterapi ve kemoterapi uygulaması gerektirir. 

 

Tedavi ameliyat ile tümörün mümkün ise tam olarak çıkarılması ile başlar. Bu şekilde en uzun yaşam süresi elde edilir.

 

Ameliyattan 3 hafta sonra radyoterapi tedavisi başlar, 

Radyoterapi sırasında ve ardından aylık kürler şeklinde ağızdan alınan

Themozolamide adında bir kemoterapi ilacı kullanılır.

3 ve 4. derece tümörler tedavi sonrasında düzenli aralıklarla MR çekilerek izlenir. Bu süreçte nüks eden tümörün tekrar ameliyat edilerek çıkarılması ve/veya farklı kemoterapi ilaçları kullanılması gerekebilir.

Tümörün derinde olduğu, ameliyat ile çıkarılmasının mümkün olmadığı durumlarda Stereotaktik (kapalı) yöntem ile biyopsi alınarak tedavi biyopsi sonucuna göre düzenlenmelidir.

bottom of page