top of page

Beyin Tümörü Tanısı Nasıl Konulur?

Beyin tümörü tanısı için öncelikle Beyin Cerrahisi uzmanına muayene olmak gereklidir.

Doktor yaptığı muayene sonucunda beyin tümöründen kuşkulanırsa beyin MR çekilerek tanı konulur.

MR ile beyin tümörü Tanısı konulursa

Özellikli MR çekimleri yapılır.

gerekli görülürse:

Beyin tomografisi,

Anjiografi,

PET

ve diğer tetkikler yapılarak tümörün cinsi, hayati ve işlevsel merkezler ile ilişkisi incelenir.

Beyin Tümörleri Kanser Midir?

Beyin tümörlerini diğer organlarımızda karşılaştığımız kanserler gibi değerlendirilmiyor. 

Tümörlerin seyrini belirleyen bazı faktörler vardır.

Tümörün;

Cinsi

Yerleşimi

Beynin hangi bölümünde yer aldığı

Derinliği

Hayati veya önemli işlevsel bir beyin bölgesi ile ilişkisi

Büyüklüğü

Beyin dokusunun içinde veya dışında olması (intraaksiyel-ekstraaksiyel)

 

Beyin dokusunun içinde yer alan tümörler genellikle nüks etme riski taşıyan Glial tümörlerdir

Beyin dokusunun dışında yer alan tümörler ise genellikle tam çıkarılma durumunda nüks etmeyen meningiom veya nörinom cinsi tümörlerdir

Glial Tümör (Gliom, Astrositom, Epandimom…) Ne Demektir?

Glial hücreler, beyinde nöron olarak adlandırılan sinir hücrelerinin destek hücreleridir. Beyin dokusu içinde değişik işlevlere sahip olan farklı glial hücreler vardır. Glial tümörler kaynaklandıkları hücre tipine göre adlandırılır.

Glial tümörler seyrinde en önemli etmen tümörün derecesi (1,2,3,4) ve ameliyat ile tam olarak çıkarılmanın mümkün olup olmadığıdır.

1 ve 2 derece iyi huylu glial tümör olarak kabul edilir.

1. derece glial tümörlerin (çok nadir) sadece belli aralıklar ile MR takibi yeterlidir.

2. derece glial tümörler iyi huylu tümör olarak kabul edilir ancak zaman içinde büyüme veya yüksek dereceli tümöre dönüşme riski taşır.

Bu nedenle 2. derece glial tümörlerin ameliyat edilerek TAM olarak çıkarılması çok önemlidir. (tümörden biyopsi alınması, kısmen çıkarılması tercih edilmemelidir.)

2. derece glial tümörlerin ameliyat edilmeyerek belli aralıklarla MR çekilerek izlenmesi doğru bir tedavi seçeneği değildir.

Bu yola başvurulduğu durumda bir süre sonra tümörün derecesi yüksek dereceye dönüşerek (3. veya 4. dereceye) tedavi sürecinde çok değerli bir dönem kaçırılmış olur..

Bu aşamadan sonra tedavi kötü huylu bir tümör ile mücadeleye dönüşür. Artık tedaviden tam yanıt alma olasılığı çok azalır.

2. derece glial tümör tedavisinde tümörü çıkarmadan uygulanacak radyoterapi ve kemoterapi yöntemleri ileri yıllarda tümörün üst dereceye değişimini engellemediği için öncelikle tercih edilecek yöntemler değildir.

3. ve 4 derece glial tümör tedavisinde ameliyat ile tümörün mümkün ise tam olarak çıkarılması en uzun yaşam süresinin elde edilmesini sağlar.

Bu tümörlerin çok derinde olduğu, çıkarılmasının mümkün olmadığı durumlarda Stereotaktik (kapalı) yöntem ile biyopsi alınarak tedavi biyopsi sonucuna göre düzenlenmelidir.

3 ve 4. derece tümörler ameliyat sonrasında radyoterapi ve aynı zamanda ağızdan kullanılan Temozolamide veya diğer kemoterapi ilaçları ile tedavi edilmelidir.

3 ve 4. derece tümörler tedavi sonrasında düzenli aralılarla MR çekilerek izlenir. Bu süreçte nüks eden tümörün tekrar ameliyat edilerek çıkarılması gündeme gelebilir.

 

Meningiom Nedir? Tedavisinde Hangi Yöntem Tercih Edilmelidir.

Meningiom beyin zarı olarak kabul edilen yapılardan kaynaklanan, çoğunlukla iyi huylu bir tümördür.

 

Genellikle beynin dış yüzeyinde kemiğin altında yer alır. Ancak kafatasının tabanı ve beyincik çevresinde de görülebilir.

Tedavisi bulunduğu yere göre değişir. Eğer mümkün ise çıkarılması tercih edilen tedavi yöntemidir. Büyük çoğunluğu risk oluşturmadan tam olarak çıkarılabilir.

Kafatasının tabanında, beyincik bölgesinde, damarların çevresinde, beynin derinliklerindeki yapılardan kaynaklanan meningiomların ameliyatları risklidir, cerrahın bu tür cerrahide deneyim sahibi olmasını gerektirir.

Ameliyat sonrası yapılan tetkiklerde tümör kalıntısı saptanan veya tümörün çıkarılmasının mümkün olmadığı durumlarda Gamma knife veya radyoterapi/kemoterapi tedavisi uygulanabilir.

bottom of page