top of page

Beyin Tümörü Yakınma ve Bulguları Nelerdir

 

Beyin tümörleri özellikle iyi huylu beyin tümörleri yıllarca hiç bir bulgu vermeyebilir. 

 

Baş ağrısı (sık rastlanılan bir yakınmadır) özelliği:

Sabah daha şiddetli olup gün içinde şiddetin azalması

Bazen bulantının ve/veya kusmanın eşlik etmesi

Hastanın daha önceleri yaşadığı baş ağrısının şekil ve şiddetinin değişmesi

Nöbet

Epilepsi (sara) nöbeti, bayılma ve kasılma. titremeler şeklinde olabilir;  

Sadece kolunda, bacağında, yüzünde istemsiz kasılma, seğirme şeklinde de olabilir.

Uyuşukluk ve Güçsüzlük 

Hastanın elinde, kolunda, bacağında (bedenin bir yarısında) duyu kaybı veya güç azalması

Denge bozukluğu 

Konuşma bozukluğu

Hastanın konuşurken takılması kelimeyi bulamaması,

yanlış kelimeler kullanması,

söylenenleri anlamaması,

konuşurken dilin sürçmesi,

sarhoşvari konuşma

Görme yakınmaları

Görmenin azalması

Gözlükle düzeltilemeyen görme bozuklukları

Yanları görememe. görme alanında leke gşbş karanlık alan

Çift görme

Şuur değişiklikleri

Uykuya eğilim,

Alışılmamış zamanlarda uyuklama, dalma

Beyin Tümörü Tanısı Nasıl Konulur

Beyin tümörü tanısı için öncelikle Beyin Cerrahisi veya Nöroloji uzmanına muayene olmak gereklidir.

Doktor yaptığı muayene sonucunda beyin tümöründen kuşkulanırsa beyin MR çekilerek tanı konulur.

MR ile beyin tümörü Tanısı konulursa

Özellikli MR çekimleri yapılır. Gerekli görülürse:

Beyin tomografisi,

Anjiografi,

PET

ve diğer tetkikler yapılarak tümörün cinsi, hayati ve işlevsel merkezler ile ilişkisi incelenir.

 

Beyin Tümörleri Nasıl Tedavi Edilir

Beyin tümörünün tedavi yöntemine

Cinsi

Yerleşimi

Beynin hangi bölümünde yer aldığı

Beynin ulaşılması zor derin kısımlarında yer alması

Hayati veya önemli işlevsel bir beyin bölgesi ile ilişkisi

Büyüklüğü

Beyin dokusunun içinde veya dışında olması (intraaksiyel-ekstraaksiyel)

gibi kriterler değerlendirilerek karar verilir.

Öncelikle detaylı MR tetkikleri ile tümörün cinsi ve hassas beyin alanları ile ilişkisi tayin edilmeye çalışılır. 

 

Küçük ve iyi huylu olduğundan emin olunan bir kitle belli aralıklarda MR tetkikleri yapılarak izlenebilir. 

 

MR tetkikleri ile cinsi tayin edilemeyen veya hızlı büyüme ve kötü huylu olma riski taşıyan veya tanısı konulamayan kitleler için ameliyat gerekebilir.

 

Beyinde En Sık Görülen Tümörler Hangileridir

Beyin dokusunun içinde saptanan tümörler genellikle nüks etme riski taşıyan Glial tümörler veya başka bir organdaki kanserin yayılımı sonucu oluşan Metastazlardır.

Beyin dokusunun dışında yer alan tümörler ise çoğunlukla tam çıkarılma durumunda nüks etmeyen meningiom veya nörinom cinsi tümörlerdir.

Hipofiz bezinde hormonal değişikliklere veya görme sorunlarına yol açan adenom veya kraniofaringiom 

Çocukluk çağında sık rastlanan özellikle beyincikte yer alan medulloblastom ve epandimom

Beyin tümörleri tedavisi sadece bir hekimin yönettiği bir tedavi değildir. Bu konuda deneyimli bir ekibe gereksinim gösterir.

Genellikle uzun süreli bir tedavi ve izlem gerektirir.

Beyin tümörü tanı ve tedavisi  BEYİN CERRAHI, NÖRORADYOLOG, RADYASYON ONKOLOĞU, MEDİKAL ONKOLOG, PATOLOG' tan oluşan KONSEY lerde her hastanın durumunun ayrıca değerlendirilerek karar verilen bir süreci gerektirir.

Tedavi süresince ve ardından belli belli aralıklarla MR kontrolleri yapılarak KONSEY de değerlendirilir ve tedavinin nasıl sürdürüleceğine karar verilir.

 

bottom of page