top of page

Dar Kanal (Bel Veya Boyunda Kireçlenme) Nedir?

Omurganın içinden omurilik ve kök diye adlandırılan geniş sinirler geçer. Değişik nedenlere bağlı olarak omuriliğin veya köklerin geçtiği omurilik kanalının daralmasına bağlı olarak ortaya çıkan sinir sıkışması dar kanal olarak adlandırılır. Omurlardaki darlığa tıbbi adlandırmada spondilozis denir. Halk arasında sıklıkla “kireçlenme” olarak bilinir.

Dar Kanal Omurganın Hangi Seviyesinde Görülür?

Dar kanal çoğunlukla bel (lomber) daha za sıklıkta boyun (servikal) ve nadiren de sırt (torakal) omurlarda görülür.

Dar Kanalın Nedeni Nedir?

Belde dar kanal Yapısal olabilir veya omurlardaki kaymaya bağlı (bel kayması), veya omurga eklemlerindeki kireçlenmeye bağlı olarak ortaya çıkabilir. Boyunda dar kanal Omurlardaki yapısal darlığa bağlı veya omurga eklemlerindeki kireçlenmeye bağlı olarak ortaya çıkabilir.

Bel Kayması (Spondilolistezıs) Nedir?

Bel kayması bel omurlarının normal diziliminde görülen kaymadır. Bu kaymaya bağlı olarak sinirler sıkışır.

Bel Dar Kanal (Lomber Dar Kanal) Hastasının Yakınması Nedir?

Yakınmalar genellikle uzun süre ayakta kalmakla veya yol yürümekle ortaya çıkan bel ve/veya bacak ağrısı şeklindedir. Bazı hastalarda ayaklarda uyuşukluk ve his kusurları, ağrıya eşlik eder. İlerlemiş olgularda bacaklarda güç kaybı ve felç görülebilir. Hastalar belli bir mesafe yürüdükten veya bir süre ayakta kaldıktan sonra yakınmaları ortaya çıkar; bir süre dinlenmekle yakınmalar azalır. Örneğin darlığın şiddetine göre 300-500 m yol yürüyünce bacaklarda ağrı ve uyuşma gibi yakınmalar ortaya çıkar bir süre durmak veya oturmakla yakınmalar geçer ve ardından tekrar yürümeye devam edilebilir. Bu hastaların yakınma öyküleri incelendiğinde yakınmaların yıllardır değişik şiddetlerde sürdüğü; kişinin zaman zaman belinde tutulma vs yakınmalar ile yatak istirahatı yaptığı veya değişik tedavi yöntemlerine başvurduğu görülür. Bu hastalarda zaman zaman yakınmalar tam olarak düzelir ancak bir süre sonra özellikle zorlanma sonrası tekrarlar Hastalar yakınmaların son zamanlarda kısa sürelerle düzeldiği veya tam düzelemediğini ifade ederler. Başlangıçta bel tutulması olarak değerlendirilen hastalık zamanla sık tekrarlamaları ve yeterli rahatlama olmadığı için ileri tetkiklerle incelenme gereksinimi gösterir. Hastalık özellikle başlangıç döneminde yaşam kalitesini etkilerken ileri dönemlerde hastayı yatağa bağımlı hale getirdiği için aktif tedavi gereksinimi ortaya çıkar.

Kanal Darlığının Tedavisi Nasıl Yapılır?

Bel fıtığı tedavisinde olduğu gibi ağrıya yol açan hareketlerin kısıtlanması önerilir. Örneğin bele yüklenerek veya eğilerek yapılan işler ve ağır kaldırmadan kaçınmak gerekir. Bele sıcak uygulama da ağrıları hafifletmek için kullanılabilir. Bu tür önlemler yeteri i olmadığı zaman fizik tedavi ve kaplıca gibi yöntemlere başvurulabilir. Kişi bu yöntemler ile rahatladığı sürece bel kaslarını güçlendirici egzersizler ve germe egzersizleri ile tedavi desteklenir.

Hangi Hastalar Ameliyat Edilir?

Egzersiz, fizik tedavi vs. gibi yöntemlerle yakınmaları geçmeyen, Yaşam kalitesi ağrılar nedeniyle bozulan, Bacaklarda güçsüzlük gelişen veya idrar kaçırma yakınması ortaya çıkan hastalarda çözüm için cerrahi yöntemlere başvurmak gerekir.

Cerrahi Tedavi Yöntemleri Nedir?

Kanal darlığı saptanan hastalarda başvurulması gereken yöntem ameliyat ile omurganın daralmış olan kısmının genişletilmesidir. Ameliyatta hedef tercihan mikroskop ile sinirlerin rahatlatılmasıdır, Bu işlemin ardından omura takılan vidalar ile desteklenmesi gereklidir. Bel omurlarında kayma olan hastalarda da benzer bir cerrahi girişim uygulanır. Bu hastalarda eğer kanal darlığı olmaksızın sadece kayma saptandı ise kanal genişletme işlemine başvurmadan sadece omurgayı sabitlemek amaçlı vida takılması yeterli olur.

bottom of page